Viis olulist kujunduspõhimõtet

Blogi

Kommenteeri
Kujunduses on mõned olulised põhimõtted, mida tasub ise kujundusi luues või nendega töötades meeles pidada ning järgida. Nii võid üsna kindel olla, et sinu kujundus jääb inimestele silma ning täidab oma eesmärki. Järgnevas blogipostituses toome neist põhimõtetest välja viis olulisemat.

Tasakaal

Tasakaal kujunduses tähendab põhimõtteliselt sama, mida tasakaal füüsikas. Selle näitlikustamiseks kujuta ette, et murrad oma kujunduse pooleks ning paned mõlemad pooled kaalule. Kas kaal on tasakaalus või mitte? Inimese silm fikseerib kujundataval pinnal vertikaalse ja horisontaalse telje, mis vaatevälja võrdseteks osadeks jagab, ning keskpunkti, mis ongi tasakaalu mõistmise alus. Tasakaal kujunduses jaguneb:
  • Sümmeetriline tasakaal – kujunduselemendid (tekst ja graafika) on ühtlaselt jaotatud ehk lehte horisontaalselt või vertikaalselt poolitades peegeldab lehe üks pool teist või on sellega identne. 
  • Ebasümmeetriline tasakaal – sellised kujundused püüavad kindlasti rohkem tähelepanu kui sümmeetrilised, sest neil puudub ilmne keskpunkt ja telgjooned ning see sunnib inimese aju kujundust nö analüüsima. Ebasümmeetrilise kujunduse puhul tasakaalustavad teineteist erineva suuruse, arvu ja positsiooniga elemendid.
    Sümmeetriline tasakaal
    Ebasümmeetriline tasakaal

Kontrast

Kontrast on tihti esimene, mis kujunduses tähelepanu endale tõmbab. Sisuliselt tekitavad kontrasti kõiksugused vastandid: sirge vs kõver joon; suur vs väike element; must vs valge; vertikaal vs horisontaal; moderne vs traditsiooniline. Kontrastsus lisab kujundusele energiat, kuid meeles tasub pidada seda, et liiga palju kontrasti muudab kujunduse loetamatuks. (Loe ka kontrasti tekitamisest erinevate kirjastiilide kasutamisel)

Joondamine

Näide võrgustiku kasutamisest elementide joondamisel
Joondamine on kujundamise üks olulisemaid aluseid, sest just see aitab luua disainielementide vahele meeldiva seose ning järjekindluse. Objektide korralikult joondamine teeb disaini puhtaks ja kõrvaldab segaduse, mis võib tekkida, kui elemendid paigutatakse juhuslikult. Neid struktuuri moodustavaid telgi võib kujunduses nimetada võrgustikuks – vahendiks, mis aitab korrastada graafilisi elemente: teksti ja pilte. Vaataja haarab  nähtamatule võrgustikule loodud infot kiiremini, sest kujunduses valitseb teatav süsteem.

Rütm

Rütm kujunduses on teatud elementide või detailide kordumine. Korduvate elementide kasutamine kujunduses loob mulje liikumisest ning seob samas kujunduse ühtseks tervikuks. Rütm võib olla nii korrapärane (motiivid korduvad kindla vahemaa järel) kui ka korrapäratu (motiivid korduvad vaba rütmi alusel).

Mõned näited võimalikest kordustest:

Hierarhia

Selleks, et kõige olulisem sõnum eristuks, tuleb luua elementide hierarhia. Seda saab teha mitmel viisil – kasutades suuremaid ja tugevamaid kirjastiile; paigutades olulise sõnumi teistest kõrgemale või kasutades sõnumi fokusseerimist kujunditega. Hierarhia puhul peab üks sõnum teistest selgelt eristuma ning kogu ülejäänud kujundus on loodud selle põhisõnumi ümber. Kõige igapäevasem näide hierahiast on ajalehes olevad artiklite pealkirjad, mis eristuvad väga selgelt artikli sisutekstist ning mille eesmärk on haarata lugeja tähelepanu. Seega on hierarhia loomisel väga oluline läbi mõelda oma põhisõnum - mis on see, mida sa tahad, et lugeja kõige esimesena märkaks?

Vajad abi kujundamisel, trükiste küljendamisel või soovid lihtsalt nõu küsida?

Võta meiega ühendust

Lisa kommentaar

Email again: